Javni pozivi

ZAVRŠENO: Javni poziv dodjele solarnih sistema katunima radi pružanja turističkih usluga   

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije u partnerstvu sa Opštinom Berane sprovodi projekat pod nazivom „Ruralni turizam za ekonomski razvoj prekograničnog područja Crne Gore i Kosova“ koji finansira EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat za cilj ima jačanje ekonomskog razvoja pograničnog regiona kroz valorizaciju turističkih, poljoprivrednih i

PRENOSIMO: Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2016. godinu. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava. Ukupan budžet za mjeru

PRENOSIMO: Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima za 2016. godinu. Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava. Ukupan budžet

PRENOSIMO: Finansijska podrška Ministartsva poljoprivrede za seoski turizam

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je raspisalo konkurs za diversifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama, a konkurs traje do 20. maja 2015. godine. U agrobudžetu piše da je za ovu aktivnost opredijeljeno 60000 eura, a u prethodne dvije godine je usled slabog interesovanja primljeno samo 17 i odobreno 5 zahtjeva. Kako bi se lokalno stanovništvo

ZAVRŠENO: Javni poziv za dodjelu podrške seoskim domaćinstvima iz Lipova (Kolašin), Bistrice (Bijelo Polje) i Lubnica (Berane) za razvoj seoskog turizma

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu podrške seoskim domaćinstvima iz Lipova (Kolašin), Bistrice (Bijelo Polje) i Lubnica (Berane) za razvoj seoskog turizma. Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodi projekat pod nazivom „Cjelogodišnji turizam u planinskim destinacijama BiH i Crne Gore“ koji finansira EU u okviru

ZAVRŠENO: Konkurs zа učešće u prekograničnoj saradnji i formiranju mreže mladih preduzetnika

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, uz finаnsijsku podršku Evropske unije, u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, rаspisuje KONKURS zа učešće u prekograničnoj saradnji i formiranju mreže mladih preduzetnika sa teritorije opština Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac, kao i Raškog i Moravičkog okruga ‘’PREKOGRANIČNO PREDUZETNIŠTVO MLADIH’’

ZAVRŠENO: Konkurs za obuku turističkih vodiča

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, sredstvima Austrijske razvojne agencije, i USAID će finansirati obuku 25 turističkih vodiča iz regiona Bjelasice, Komova i Prokletija, iz opština Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje. Više informacija o ovoj mogućnosti u priloženim dokumentima. Važne informacije: Kandidati moraju imati završenu srednju školu, i moraju poznavati

Opšte smjernice i pravila

Na ovoj strani prenosimo pozive koje raspisuje naša agencija, ali i tuđe pozive koji su relevantni za naš region. Tuđe pozive ćete prepoznati tako što im naslov počinje riječima PRENOSIMO. Pažljivo pročitajte uslove poziva, i ukoliko smatrate da ispunjavate kriterijume, pošaljite svoju aplikaciju. Kada su u pitanju naši pozivi, ukoliko imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas koristeći ovu formu, a mi ćemo se javiti u najkraćem roku. Kada su u pitanju tuđi pozivi, molimo vas da se za bilo kakve dodatne informacije obratite nadležnoj instituciji ili organizaciji koja je raspisala konkurs, a njihove kontakte ćete naći u tekstu poziva.

Imate pitanje?

Vaše ime (mandatorno)

Vaš email (mandatorno)

Naziv konkursa (prekopirati naslov)

Vaše pitanje?