shadow

Pripremljen praktičan priručnik za preduzetništvo

U cilju unapređenja preduzetništva Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije (RRA BKP) je pripremila priručnik za preduzetništvo koji sadrži sažet i jasan pregled procedura koje je potrebno zadovoljiti na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi se u skladu sa važećim zakonskim procedurama obezbijedilo učešće na tržištu.  U dijelu priručnika koji se odnosi na pravni okvir za poslovanje preduzetnika predstavljeni su mogući oblici registracije sa osvrtom na poresku regulativu za svaki oblik registracije dok su u drugom dijelu priručnika prikazane procedure za dobijanje dozvola i licenci na lokalnom i nacionalnom nivou. Obzirom da su poljoprivreda i turizam definisani kao strateški sektori za razvoj sjevernog regiona, priručnikom su obrađene procedure za pružanje turističkih usluga u seoskim domaćinstvima, proizvodnju i prodaju tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda isl. Priručnik je pripremljen kao dio FaRInn projekta  koji je RRA BKP realizovala u saradnji sa 7 partnera iz 6 različitih država. Podrška za realizaciju projekta je obezbijeđena od strane Evropske Unije kroz Program transnacionalne saradnje jugoistočne Evrope.

Ostavite komentar

Vaša mejl adresa neće biti vidljiva za javnost. Polja označena * su obavezna.