Upravljanje projektima

U svom radu na projektima, RRA koristi pristup prihvaćen u EU – metodlogija upravljanja projektnim ciklusom. Početkom 90-ih godina Evropska komisija usvojila je princip metodologije upravljanja projektnim ciklusom kao osnovni alat za izradu i upravljanje projektima utemeljen na principu logičke matrice s ciljem unapređivanja kvaliteta projekata. Dotad je navedenu metodologiju sprovodio niz međunarodnih organizacija kao što su Ujedinjeni narodi, Europska banka za obnovu i razvoj te Svjetska banka.

 

RRA je u svom radu na projektima ovu metodologiju u potpunosti prihvatila, kako u pripremi tako i u izvođenju projekata, i svoje iskustvo i znanje stečeno kroz obuke i kroz sam rad prenosi na ostale aktere u regionu. Neki od projekata koje je agencija na ovaj način sprovodila su:

 

NAZIV PROJEKTAGODINA IMPLEMENTACIJEDONATOR
Održivi regionalni razvoj regiona Bjelasica-Komovi i ProkletijeDecembar 2009. – Septembar 2013.Austrijska razvojna agencija
Projekat ekonomskog razvojaApril 2011. – Oktobar 2011.CHF/USAID
Biodiverzitet ProkletijaDecembar 2011 - Jun 2012SNV Holandija
Projekat ekonomskog razvojaApril 2012. – Jun 2013.CHF/USAID
Preduzetništvo mladihAvgust 2012. – Avgust 2013.EU – IPA CBC Srbija CG
Podrška odgovornim inovacijamaOktobar 2012. – Septembar 2014.EU – South East Europe
Cjelogodišnji turizam u planinskim krajevima CG i BiHDecembar 2012. - Septembar 2014.EU – IPA CBC Bih-CG
Ekonomsko oznaživanje žena I fazaDecembar 2012. – Februar 2014UNDP, EU, IPA
Ekonomsko osnaživanje žena II fazaMart 2014. – Maj 2014.UNDP, EU, IPA
Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima sjevera Crne GoreJul 2015 - Jul 2016Američka ambasada
Uspostavljanje regionalnog biznis centra sa biznis inkubatorom na Sjeveroistoku Crne GoreDecembar 2013 - Mart 2016Evropska unija
Biciklizam za sveDecembar 2015 - Decembar 2016Vlada Crne Gore
Katuni kao kulturna baštinaDecembar 2015 - Decembar 2016Vlada Crne Gore
Seoski turizam za ekonomski razvoj prekogranične oblastiJanuar 2016 - Jul 2017Evropska unija
InnoHPC – Računarstvo visokih performansi za efektivne inovacije u Dunavskom regionuJanuar 2017 - Jun 2019Evropska unija